Depresija in telesno gibanje

Letošnji svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7.aprila, je bil posvečen ozaveščanju o depresiji, bolezni, ki prizadane vedno več ljudi. Pri starosti ne izbira zato je bolezen, ki lahko prizadene vsakogar ne glede na leta – otroke, mladostnike, odrasle, kot tudi tiste najstarejše.

Depresija je bolezen, za katero je značilna dolgotrajna žalost, izguba zanimanja za raznorazne dejavnosti, pomanjkanje energije, občutek tesnobe, zmanjšana zmožnost koncentracije, nemir, izguba lastne vrednosti kot tudi brezup. Zelo huda, skrajna, oblika depresje lahko vodi tudi v samopoškodbe in ne nazadnje smrt.

Mnogokrat depresije prizadeti ne prepoznajo ter polsedično tudi ne iščejo nobene pomoči. Simptomi depresije se namreč lahko med seboj prepletajo in se lahko kažejo v mislih, na telesnem nivoju, v vedenju in čustvovanju. Depresija je pogosta motnja razpoloženja, ki jo lahko zdravimo. Vzroki za depresijo so različni in nanjo vpliva več dejavnikov kot na primer dednost, izkušnje posameznika kot tudi samo okolja.

Poleg zdravljenja z antidepresivi je za obvladovanje depresije primerna tudi psihoterapija. Pri psihoterapiji se osredotočimo predvsem na tista osebnostna in življenjska prepričanja, ki oblikujejo način življenja, in oblikujejo kakovost medosebnih odnosov. Spopademo se s tistimi osebnostnimi lastnostmi, ki od posameznika zahtevajo preveliko zahtevnost do sebe, so zelo storilnostno naravnani, ustrežljivi do drugih in preveč samokritični. Ob tem se pojavi tudi umik iz socialnega okolja, kontaktov in neprestano razmišljanje o vzrokih za depresijo.

Za zdravljenje depresije je pomembna ponovna motivacija prizadetega k aktivnostim, ki jih je rad počel tudi, ko nima motiva. Pomagati mu moramo, da vztraja tudi v kolikor tega ne želi početi. Pri premagovanju depresije je zelo koristna redna telesna dejavnost kakršnekoli oblike, naj si bo to bodisi hoja, tek, kolesarjenje, plavane ipd. Telesna aktivnost namreč izboljša kemično ravnotežje in zato deluje kot zdravilo za psihične tegobe. Redna telesna vadba je zelo velika naložba v zdravje, tudi v psihično in se vrača z večjo kvaliteto življenja, boljšim razpoloženjem in tudi zmanjšuje možnost za nastanek depresije.

Literatura:

Servan – Schreiber, D. (2010). Ozdravim depresijo, tesnobo in stres brez zdravil in psihoanalize. Kranj: Zložba Ganeš

Tomori, M. in Ziherl, S. (1999). Psihiatrija. Ljubljana: Založba Littera picta

FormaNatura

Matjaž Košir