Motivacija in njen pomen za športno udejstvovanje

Motivacija je tehnično gledano usmerjeno porabljanje energije za nek poseben namen, kot je na primer delo v službi, delo doma, druženje in tudi telesna aktivnost. S slednjo imamo tudi velikokrat težave, še posebej v sedanjih mesecih.

Naš odrasli del se sicer zaveda, da je dobro biti redno aktiven, med tem ko se del nas – pravimo mu tudi “otroški” del, oprijema razno raznih izgovorov v izogib soočenju s telesno aktivnostjo.

Brez motivacije se lahko hitro dogodi da postanemo nezadovoljni, preplašeni, zaskrbljeni ter malodušni. zgodi se lahko tudi da upade samospoštovanje. Da se lažje izognemu navedenemu, je dobro vedeti, iz katerih virov lahko črpamo svojo motivacijo.  Viri motivacije so lahko štirje, in sicer vi sami, družba, čustveni mentor in pa okolje samo. v nadaljevanju so posamezno opisani.


1. Vi sami – vedenje, misli, veselje

VI SAMI, ste lahko največji vir motivacije. Dosežete jo lahko s pozitivnim razmišljanjem. Misli so namreč najpomembnejši vir motivacije. Govorimo predvsem o pozitivnih mislih, ki ne vsebujejo besede “ne”. Usmerjeni moramo biti pozitivno pri čemer pa nam pomagajo različne tehnike kot so motivacijske trditve, miselne igre, miselne podobe, postavljanje ciljev, ipd.

2. Dobri prijatelji, družina in sodelavci
V kolikor potrebujemo zunanjo pomoč, ko naletimo na oviro, nas najbolj demotivira, če ugotovimo, da smo sami in nimamo nikogar na katerega bi se lahko obrnili. Zato je pomembno, da je takrat v naši bližini nekdo, ki nas v takšnih situacijah lahko motivira. Velikokrat je dovolj že samo če nas posluša, nam poda različne predloge, lahko pa nas tudi usmerja z vprašanji in nas pripelje do željenega cilja, to je da se motiviramo.

3. Čustveni mentor (resnična ali izmišljena oseba)

To je lahko oseba, ki nam v življenju veliko pomeni in nam že misel na to osebo povzroči, da začutimo njeno motiviranost, ki prenese tudi na nas. Čustveni mentor je lahko tako resnična oseba kot tudi izmišljena, virtualna oseba. Najpomembneše je, da ob misli na njo začutimo pozitivno energijo s čimer lažje posledično motiviramo tudi sebe.

4. Okolje (zrak, svetloba, zvoki, ipd.).: Okolje v katerem živimo mora biti zdravo, spodbudno. Ne sme nas izčrpavati. Blagodejno, pozitivno okolje znatno izboljša počutje in dvigne energijo. Postanemo bolj aktivni ter bolj motivirani za premagovanje preprek.


V večini zadostuje le eden od zgoraj naštetih virov. Lahko jih poimenujemo “naši pozitivni viri”. V nas samih se skriva veliko tovrstnih motivacijskih virov, ki jih moramo odkriti in jih uporabit v različnih življenjskih situacijah. Če ne znamo sami poiskati pozitivnih virov nam pri iskanju le teh lahko pomaga tudi oseba podkrepljena s strokovnim znanjem.

Literatura

Ian Stewart in Vann Joines, august 2014, Ta Today. Hendrie Weisinger, Ph. d.: Emotional Intelligence at work: The Untapped Edge for Success, 1998.

FormaNatura

Matjaž Košir