Pomembnost dajanja jasnih navodil

Trenerji v fitnesu in vsi, ki na kateri koli način vodijo posameznike ali večje skupine pri skupinskih vadbah se jim dogodi, da udeleženci ne razumejo točno, kaj pričakujemo od njih. Kaj lahko storimo, da nas bodo kot osebnega trenerja, vodjo skupine udeleženci ali vodjo jasno razumeli, kako morajo izvajati naloge ali vaje.

Velikokrat smo nejevoljni, ko udeleženci česa, kar smo jim pokazali ali dali navodilo, ne naredijo dovolj dobro ali nastane pri izvajanju veliko napak.  Verjetno se niti zavedamo ne, da je krivec za to lahko tudi nejasno posredovanje informacij in dajanje navodil. Kar se nam zdi razumljivo, je za nekoga drugega lahko nejasno.

Da bi se izognili tem položajem moramo navodila podajati jasno. Da boste navodilo podali jasno, ne sme vsebovati nepomembnih detajlov, povejte le njeno Bistvo. Podajajte jo v Razumljivem jeziku, jezik naj bo prilagojen poslušalcem. Podajajte jo v logičnem zaporedju, zato imejte Urejene misli. Da si bodo poslušalci ustvarili lažjo predstavo o navodilih, uporabljajte Slike, primere, ki pojasnjujejo informacijo in različna ponazorila. Na koncu podajanja naredite Izvleček – povzetek, ki naj vsebuje najpomembnejše dele navodila.

S takim načinom podajanja navodil se boste izognili nesporazumom. Udeležencem vadbe in vsi, ki jim kdorkoli daje navodila, boste omogočili, da bodo navodila razumeli, s tem se zmanjša zmeda, stres, ki lahko nastane zaradi nejasnosti. Na koncu podajanja naredite Izvleček – povzetek, ki naj vsebuje najpomembnejše dele navodila.

S takim načinom podajanja navodil se boste izognili nesporazumom. Udeležencem vadbe in vsi, ki jim kdorkoli daje navodila, boste omogočili, da bodo navodila razumeli, s tem se zmanjša zmeda, stres, ki lahko nastane zaradi nejasnosti

Literatura:

Carnegie, D. (2013). Kako postanem boljši vodja. Tržič: Učila International

FormaNatura

Matjaž Košir